top of page
LFWD presentation-2.png

Dovednosti
pro 21. století

Pro dospělé, lektory, poskytovatele vzdělávání dospělých, a kohokoli, kdo se chce vzdělávat a držet krok s moderní dobou.

Services

Kurzy

Získejte kompetence pro 21. století

Prezentace LFWD-3 kopie 3.png

Tipy a triky pro ekologičtější život

Získejte základní přehled

o problematice
a naučte se praktická opatření, jak pozitivně přispět k boji proti změně klimatu.

Prezentace LFWD-3 kopie 2.png

Jak být mediálně zdatný

Jak na internetu poznat pravdu, lež, dezinformaci, vtip, konspiraci nebo hoax? A může nám v tom pomoci umělá inteligence?

Hybridní vzdělávání

Průvodce hybridním učením

pro moduly

Zelené a Občanské kompetence

Prezentace LFWD-3 kopie 4.png

Projektové myšlení

Naučíte se, jak proměnit nápad

v žádost o grant. Jak tento nápad proměnit v projekt a kde získat prostředky na jeho realizaci? 

Prezentace LFWD-3 kopie.png

Občanská participace

Co to znamená být občanem? Naučte se jak využívat občanské kompetence k prospěchu všech.

Clients

Zdroje

4

Online kurzy

2

Vzdělávací centra zaměřená na budoucnost

40

Odkazy

2x8

Partneři v síti

About

O PROJEKTU


Cílem projektu „Učení pro 21. století“ je vytvořit moderní vzdělávací centra ve 2 regionech projektového partnerství (Region Rijeka v Chorvatsku, Region Malé Karpaty na Slovensku) a přispět k budování otevřeného, inkluzivního, regionálního vzdělávání prostředí, které je přístupné různorodé místní komunitě vzdělávání dospělých. Tato centra budou nabízet flexibilní a inovativní výukové moduly

v prezenční, virtuální nebo hybridní formě. Neformální vzdělávání se zaměřilo na zelené a občanské kompetence obyvatel regionů

a zároveň rozvíjí jejich jazykové a mediální kompetence. ​

Cílové skupiny

Primární cílovou skupinou projektu jsou regionální poskytovatelé vzdělávání ze dvou cílových oblastí. Projekt byl založen na teorii „kolektivního dopadu“, která byla pilotována prostřednictvím cíleného vytváření sítí poskytovatelů, identifikace společné agendy, cílů, sběru dat, sdíleného učení a společného budování vztahů

s regionálními klíčovými zainteresovanými stranami (místní a regionální veřejnost úřady, školy, nevládní organizace atd.) a také otevřená a důsledná komunikace k budování vzájemné důvěry. Konečnými příjemci výsledků projektu budou příslušníci místních/regionálních komunit (Rijeka, Malé Karpaty), kteří budou mít prospěch z dostupného, otevřeného a flexibilního vzdělávání pro život v 21. století.

Výstupy projektu jsou:

1. Výukové centrum pro 21. století
2. Digitální platforma (informační a e-learningová platforma)
3. 3.1 Zelené kompetence, 3.2 Občanské kompetence se zaměřením na I. Občanská participace, II. Projektové myšlení, III. Mediální gramotnost

Financování  

Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA220-ADU-000028403.
Doba realizace: 1.2. 2022 – 31.1. 2024. Rozpočet projektu: 194 240 EUR

LogosBeneficairesErasmus-1-2048x603.jpg.webp
“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them”.
1663264500583.jpeg

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI FWD21

1526987232243.jpeg.webp
Dante-logo.jpg.webp
stromzivota.png.webp
14176a_125419f676fb4acaa48a0861737db46a~mv2.gif
õppus_logo-2.png
Contact

KONTAKT

Logo LFWD oranžové.png
  • LinkedIn
EPALE_logo trans.png
EN Co-funded by the EU_PANTONE.jpg
“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them”.

Děkujeme!

bottom of page