top of page
LFWD presentation-2.png

Zručnosti
pre 21. storočie

Pre dospelých, lektorov, poskytovateľov vzdelávania dospelých, zainteresované strany a všetkých,

ktorí sa chcú učiť a držať krok s modernou dobou.

Services

Kurzy

Získajte kompetencie pre 21. storočie

LFWD presentation-3 copy 3.png

Tipy a triky pre zelenší život

Získajte prehľad o základných príčinách zmeny klímy a naučte sa, čo sa dá  robiť, aby sme pomohli zmierniť dopady klimatickej zmeny.

LFWD presentation-3 copy 2.png

Ako byť mediálne fit

Ako rozoznať pravdu, lož, dezinformáciu, vtip, konšpiráciu alebo podvod na internete? A môže nám v tom pomôcť umelá inteligencia?

Hybridné vzdelávanie

Sprievodca hybridným vzdelávaním ku online modulom:

Zelené kompetencie a Občianske kompetencie

LFWD presentation-3 copy 4.png

Projektové myslenie

Naučíte sa ako premeniť nápad na žiadosť o grant. Ako tento nápad premeniť na projekt a kde získať zdroje na jeho uskutočnenie? Poďte si vyskúšať.

LFWD presentation-3 copy.png

Občianska participácia

Čo znamená byť občanom? Naučte sa, ako využiť svoje občianske kompetencie v prospech všetkých.

Clients

Zdroje informácií

4

Online kurzy

2

Forward Looking Learning Centres

40

Linky k zdrojom

2x8

Partneri v sieti

About

O PROJEKTE

Cieľom projektu Learning Forward 21 - "Učenie pre 21. storočie" bolo vytvoriť moderné vzdelávacie centrá v dvoch regiónoch projektového partnerstva (región Rijeka v Chorvátsku, región Malé Karpaty na Slovensku) a prispieť k budovaniu otvoreného, inkluzívneho regionálneho vzdelávacieho prostredia, ktoré je prístupné rôznorodej miestnej komunite dospelých. Tieto centrá ponúkajú flexibilné a inovatívne vzdelávacie moduly v prezenčnej, virtuálnej alebo hybridnej forme. Neformálne vzdelávanie je zamerané na environmentálne a občianske kompetencie obyvateľov regiónov a zároveň rozvíjať ich jazykové a mediálne kompetencie. 
 

Cieľové skupiny

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú poskytovatelia regionálneho vzdelávania z oboch cieľových území. Projekt je založený na teórii "kolektívneho dopadu", ktorý sa pilotne realizoval prostredníctvom cieleného sieťovania poskytovateľov, určenia spoločného programu, cieľov, zberu údajov, spoločného učenia sa a nadviazanaia vzťahov s kľúčovými zainteresovanými stranami (miestne a regionálne samosprávy, školy, mimovládne organizácie atď.) Konečnými príjemcami výsledkov projektu  sú členovia miestnych/regionálnych komunít (Rijeka, Malé Karpaty), ktorí majú prospech z dostupného, otvoreného a flexibilného vzdelávania pre život v 21. storočí.


Výstupy projektu:

1. Vzdelávacie centrum pre 21. storočie v podobe neformálnej siete
2. Digitálna platforma (informačná a e-learningová platforma)
3. Online vzdelávacie moduly: Tipy pre zelenší život, Ako byť mediálne fit, Projektové myslenie a Aktívne občianstvo

Financovanie:
Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA220-ADU-000028403.
Obdobie realizácie: 1.2. 2022 - 31.1. 2024.

Rozpočet projektu: 194 240 EUR

SK Spolufinancovaný Európskou úniou_PANTONE.jpg
„Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo [názov organizácie udeľujúcej grant]. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.”
1663264500583.jpeg

PARTNERI PROJEKTU

1526987232243.jpeg.webp
Dante-logo.jpg.webp
stromzivota.png.webp
14176a_125419f676fb4acaa48a0861737db46a~mv2.gif
õppus_logo-2.png
Contact

CONTACT

LFWD logo orange.png
  • LinkedIn
EPALE_logo trans.png
SK Spolufinancovaný Európskou úniou_PANTONE.jpg
„Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo [názov organizácie udeľujúcej grant]. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.”

Ďakujeme!

bottom of page