top of page

Prečítajte si náš projektový príbeh
a získajte inšpiráciu pre vaše aktivity.

Otvorené edukačné zdroje ponúkajú zaujímavé zdroje

pre vaše aktivity.

Prečítajte si naše memorandum

a prezrite si zoznam našich partnerov v sieti.

Guide

Príručka

Screenshot 2024-03-13 at 12.17.37.png

The Guide in English

The Guide in Slovak

The Guide in Czech

The Guide in Croatian

Otvorené vzdelávacie zdroje

Memorandum a sieť 

MEMORANDUM

O ROZVOJI CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA V MALOKARPATSKOM REGIÓNE

Pozývame vzdelávacie, kultúrne, osvetové a iné organizácie pôsobiace v Malokarpatskom regióne, aby sa pridali k iniciatíve AINovy, ktorej cieľom je podpora rozvoja kultúry celoživotného vzdelávania v regióne. Chceme šíriť povedomie o potrebe celoživotného vzdelávania a o prínosoch vzdelávaniav dospelosti pre jednotlivcov i pre spoločnosť, a vytvárať priestor pre spoluprácu v tejto oblasti.

Naša snaha sa opiera o Stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030, ktorú prijala Vláda SR v novembri 2021:

„Nosným cieľom stratégie celoživotného vzdelávania je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života ‚od kolísky po hrob‘, v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote.“

Našou ambíciou do budúcnosti je vytvoriť priestor či regionálnu platformu v rámci Malokarpatského regiónu, kde budú dostupné informácie o možnostiach vzdelávania pre občanov a kde bude rásť počet takýchto príležitostí, a to aj vďaka podpore samosprávy, o ktorú sa usilujeme.

DO SPOLUPRÁCE SA MÔŽETE ZAPOJIŤ NASLEDUJÚCIMI SPÔSOBMI:

 • Zdieľať informácie na svojich sociálnych sieťach o vzdelávacích aktivitách v regióne a iných možnostiach učenia sa

 • Pri príprave vzdelávacích podujatí pre verejnosť podľa možností zdôrazniť aj dospelých účastníkov

 • Prezentovať vzdelávacie aktivity ako celoživotné vzdelávanie

 • Propagovať svoje aktivity a rôzne vzdelávacie zdroje a možnosti aj cez platformu www.learningfwd21.eu alebo komunitnú skupinu na facebooku Komunita Geoparku Malé Karpaty

 • Zdieľať informácie o otvorených vzdelávacích zdrojoch, ako sú publikácie dostupné online, e‐learningové kurzy, videá, či webináre

 • Sledovať podujatia a prizývať sa vzájomne na vzdelávacie aktivity (zoznam partnerov je na webe)

 • Hľadať možnosti prepájania vzdelávacích podujatí resp. organizovať spoločné vzdelávacie podujatia

 • Propagovať online vzdelávacie moduly na tému zelených a občianskych kompetencií (Tipy pre zelenší život, Ako byť mediálne fit, Aktívne občianstvo a Projektové myslenie) vytvorené v rámci projektu a dostupné na www.learningfwd21.eu/sk

 • Aktívne využiť uvedené online vzdelávacie moduly pre potreby vlastných podujatí

 • Zapojiť sa do diskusnej skupiny na platforme EPALE

 • Zdieľať informácie a dáta o záujmoch a potrebách učiacich sa dospelých

Toto memorandum vzniklo na podporu šírenia výsledkov projektu Learning Forward 21, www.ainova.sk/project/learning‐fwd‐21/, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou cez program Erasmus+.

Zoznam podporovateľov iniciatívy za rozvoj celoživotného vzdelávania v Malokarpatskom regióne:

bottom of page